Scenen är Stockholm, tiden vintern 1985-86. Palme lever fortfarande men förföljs av suspekta män. Catherine da Costa är mördad och homosexuella misshandlas. Allt detta har en plats i  berättelsen som rör sig runt Hedvig, en ung föräldralös kvinna. Den är full av udda gestalter och underbara miljöskildringar, växlar mellan partier av väldigt konkret karaktär och mer gåtfulla stycken som man måste läsa långsamt och reflekterande och bilda sig en egen tanke runt, för trots att Anna-Karin Palm skriver fängslande med ett glasklart språk som gör läsningen till en ren njutning är texten inte sällan försedd med både två och tre bottnar.

Hedvig rör sig mellan olika miljöer och olika människor men låter sig aldrig fångas, vill vara fri. Hennes liv är här och nu och så vill hon ha det. När hon får välmenta råd att börja tänka på sin framtid, ta ut en riktning i livet, förstår hon inte varför. När människor försöker närma sig henne säger hon ”alla vill ha något av mig” och kan inte förstå varför. Hedvigs liv kommer att förändras drastiskt och dramatiskt genom sidorna, inte minst i jakten på Billy, hennes systers förrymda schäfer som likt en skugga, eller kanske en räddande ängel, dyker upp på olika ställen i Stockholm men inte låter sig infångas. Genom Billy kommer Hedvig i kontakt med människor som var och en ger henne nya insikter.

Palm fyller sin roman med intressanta och gåtfulla gestalter som rör sig i Stockholm den där vintern. De flesta av dem annorlunda sett ur ett normativt perspektiv. Hur annorlunda kan man vara och ändå bli accepterad, utan att bli sedd som en kuf, är en fråga som dyker upp mer än en gång i huvudet under läsningen. Boken är också en storartad hyllning till Stockholm och ett tidsdokument, fylld av rökiga kaféer och fullständigt befriad från mobiltelefoner och datorer. Detta är en underbar roman, som jag precis som ”Målarens döttrar” av samma författare kommer att läsa mer än en gång, övertygad om att jag kommer att hitta nya nyanser vid varje omläsning.

Intressant?

Läs mer på Albert Bonniers förlag

Köp boken på Bokus och Adlibris

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser